Política de Privadesa

La visita a aquesta pàgina web no suposa que lusuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

Per al cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquesta pàgina web (WWW.AKTEON.ES) seran utilitzades amb la finalitat de gestionar i mantenir els serveis sol·licitats per l’usuari.

Us informem que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades (d’aplicació en dades de moment i RGPD) i la resta de normativa vigent .

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i article 11 LOPD, aquesta Política de Privadesa s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que FINANESTUDI SANT PERE, SL, realitza com a Responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o contractació dels serveis i/o contractació lloc web.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE
DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Responsable del tractament: FINANESTUDI SANT PERE, SL
Domicili: AVDA. MERIDIANA, 354, 08027, BARCELONA (BARCELONA)
CIF: B64306111
Email: akteon@akteon.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT
DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i es tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran al sistema de forma indefinida mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

FINANESTUDI SANT PERE, SL tracta les seves dades personals d’acord amb les dues (2) bases legals següents:

Consentiment de linteressat (1) i linterès legítim (2).

1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:
Abans de procedir a tractar les vostres dades,
En el procés de registre com a client o,
A l’hora d’enviar comunicacions de FINANESTUDI SANT PERE, SL

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre-us o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, l’interessat pot negar-se lliurement a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició.

2. L’interès legítim de FINANESTUDI SANT PERE, SL a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, ex.: millorar productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions etc., sense perjudici del compliment per part de FINANESTUDI SANT PERE, SL de la resta

FINANESTUDI SANT PERE, SL entén que, en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i se’n fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general, FINANESTUDI SANT PERE, SL no cedirà les vostres dades personals a tercers llevat que hi estiguem obligats legalment o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant del responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades
FINANESTUDI SANT PERE, SL informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-les a les autoritats.

Dades registrades
Els nostres servidors recopilen informació automàticament quan l’usuari utilitza els serveis dels webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des d’on s’accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat
A més, se us informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A XARXES SOCIALS

Aquesta Política de Privadesa de Xarxes Socials del TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament), sobre les dades personals dels usuaris en registrar-se a través del perfil i/o navegar pel seu usuari de xarxa social. En registrar-se amb el vostre ID a les xarxes socials, l’usuari atorga el vostre consentiment exprés per al tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’actual Política de Privadesa.

S’informa els usuaris que proporcionin les vostres dades personals amb la informació disponible a través del vostre compte i/o perfil de l’usuari a les xarxes socials, que és la responsable de tractament de dades personals que es realitzi, llevat que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, EL TITULAR DEL LLOC WEB/XARXES SOCIALS respecta la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades,

Les dades personals dels usuaris només s’obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin demanat. Així doncs, se’n limitarà el tractament a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als usuaris.

Quan es demanin dades personals, s’informarà prèviament l’usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d’acord amb les exigències que en matèria de protecció de dades vigents a cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o rectificació, no s’oposi al fet que les seves dades segueixin sent tractades o en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no en retiri el consentiment.

Menors

L’accés i registre a la web oa través de les xarxes socials està prohibit a menors de 14 anys. En cas que el menor o incapaç volgués registrar-se, serà necessària la intervenció del titular de la pàtria potestat o tutela de lusuari o el seu representant legal mitjançant document vàlid que acredite la representació legal de lusuari incapaç per a laccés.

EL TITULAR DEL WEB/XARXES SOCIALS queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de les xarxes socials per menors o incapaços.